நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

ஞாயிறு, 30 ஜனவரி, 2011

மறைந்திருக்கும் கோப்பை தேட மென்பொருள்


இந்த மென்பொருளை நிருவ தேவை இல்லை, பதிவிறக்கி தொடந்தாளே போதும், இதில் நாம் எந்த நினைவகத்தில் தேட வேண்டும் என்று பதிவு செய்தால் போதும், அதில உள்ள அனைத்து மறைந்த கோப்புக்கள் அனைத்தும் பட்டியல் போட்டு காண்பிக்கின்றது, இதில் தேவை இல்லத கோப்புக்களை அழித்து விடவும் வழிகள் இருக்கின்றது,
                                                      
                                                                    
               ( பிறகு ஒரு முக்கியமான செய்தி இதை படித்து விட்டோ அல்லது பதிவிறக்கம் செய்து விட்டோ ஒட்டோ அல்லது கருத்துரையோ போடாமல் போபவர்களுக்கு, அவர்கள் கணினி வேலை செய்யாமல் போக கடவது என்று சாபமிடுகிரேன் )