நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

திங்கள், 17 ஜனவரி, 2011

கணினியில் முழுதகவளும் பெற

கணினியில் முழுதகவலும் பெற


விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் ரன் கட்டளையில் systeminfo என் தட்டச்சு செய்து உள்ளீடு விசையை அளுத்தவும், கணினியில் தகவல்கள் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும்