நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

திங்கள், 3 மே, 2010

சோசியம் பார்க்க ஒரு மென்பொருள்


மனிதனை ஏமற்ற கிளி சோசியம், எலிசோசியம், நாடி சோசியம், சாதகம் போன்றவை மனிதனை முட்டளாக்க இதுவரை பயன்படுத்தினர், இப்போது புதிதாக கணினியில் சோசியம் பார்க்க மென்பொருள் கண்டுபிடித்துள்ளனர், உங்கள் வாழ்க்கையில் இனி நடக்கவிருக்கும் நல்லது கெட்டது அனைத்தயும் கனித்து சரியாக சொல்ல இந்த மென்பொருள் பயன்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது, ஆனால் இதை பயன் படுத்துபவர்கள் கொஞ்சம் பகுத்தறிவோடு சிந்தித்தால் உங்களுக்கே புரியும், இது உன்மை இல்லை என்று
இந்த மென்பொருள் இந்த இனைப்பில் கிடைக்கும்