நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

வெள்ளி, 3 ஆகஸ்ட், 2012

RECYCLER வைரசை அழிக்க 2


வைரஸ்ஸை  அழிப்பதுபற்றி   நாம் ஏற்கனவே பதிவு  போட்டுள்ளோம்  அனால் அது சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்று நண்பர்கள்  சொன்னதால் இந்த பதிவு இடுகிறோம்,
unlocker 1.87 என்ற  மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்யவும்  அதை உங்கள் கணினியில் நிறுவிய பிறகு மை கம்பியூட்டர் செல்லவும் அதில் டூல்ஸ் > போல்டர் ஆப்சன்> வியூ> சென்று show hitten files, folders, and drivers டிக் செய்து ஒக்கே கொடுக்கவும் பிறகு RECYCLER & system volume information இந்த இரண்டு ஃபோல்டர்களில் ஒன்றை திரந்து உள்ளே உள்ள கோப்புகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்து right click செய்யவும், இப்பொது அன்லாக்கர், டூலானது வரிசையில் தெரியும் அதை தேர்வு செய்யவும், அதில் move, delite, rename ஆப்சன்கள் கேக்கும் அதில் delite தேர்வு செய்யவும், இப்படி அதில் உள்ள அனைத்து கோப்புகளையும் அழித்த பிறகு RECYCLER & system volume information ஃபோல்டர்களையும் அழிக்கவும்