நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

திங்கள், 3 மே, 2010

இலவசமாக பேசலாம் வாங்க !

இந்த லிங்கை பயன்படுத்துங்கள் http://evaphone.com/

உலகம் முழுவதும் இலவசமாக உரையாடலாம்,நான் முயற்சி செய்து பார்த்தேன் வேலை செய்கிறது.ஆனால் அதிக நேரம் பேச முடியாது,ஏதேனும் அவசர தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 அழைப்புகள்தான் பேச முடியும், முயன்று பாருங்கள்