நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

ஞாயிறு, 9 மே, 2010

யூஎஸ்பியில் மால்வேர்களை தடுக்க


நினைவக பிளாஸ் கருவிகளில் Autorun.inf என்னும் ஒரு கோப்பின் மூலம் பல்வேறு தீச்செயல்கள் பரவுகின்றன. இந்த Autorun.inf என்பது தன்னிச்சையாக சில செயல்களை USB கருவியில் இருந்து பிற கணினிக்கு பரப்பிவிடும். இதனால் பல தகவல்கள் திருடப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுப்பதற்கு AutorunEater என்கிற மென்பொருளை ஐ பயன்படுத்தலாம். இந்த மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் பின்புலத்தில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். எப்போதாவது தீங்கு விளைவிக்ககூடிய USB கருவியின் Autorun.inf கோப்பை இது கண்டால் உடனே அதைப்பற்றி உங்களுக்கு எச்சரிக்கை தரும்.....