நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

வெள்ளி, 11 பிப்ரவரி, 2011

டாஸ்க் மேனேஸர் சிக்கல் & தீர்வு

உங்கள் கணினியில் டாஸ்க் மேனேஸர் திரக்க படவில்லையா? கவலை வேண்டாம்


துவக்கு பட்டனை அலுத்தி ரன் கமாண்ட் தெர்வு செய்யவும்,


அதில் gpedit.msc என்று தட்டச்சு செய்து உள்ளீடு செய்யவும்


இப்போது வரும் பெட்டியில் Administrative Templates தேர்வு செய்யவும், அதன் பிறகு அதர்க்கு உள்ளடுக்கில் system எனும் அடுக்கை தேர்வு செய்யவும், 


அதர்க்குள் இருக்கும் Ctrl+Alt+Delete options தேர்வு செய்யவும், அதன் பிறகு Remove Task Manager option யை இரட்டை கிளிக் செய்யவும் 


இந்த option யை டிசெபில் செய்யவும். 


அதோடு வெளிவரவேண்டியதான்.


இதை செய்ய சுலபமில்லை என நினைப்பவர்கள் கீலே உள்ள download யை அலுத்தவும்