நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

புதன், 1 பிப்ரவரி, 2012

சார்ட் கட் வைரஸிற்க்கு ஒரு தீர்வு

நாம் பயன் படுத்தும் பென் டிரைவ் மற்றும் மெமரி கார்ட் போன்ற வற்றில் சில நேரங்களில் போல்டர்கள் சார்ட் கட்டாக காட்சியளிக்கும் இது போன்ற நேரங்களில் அதை பார்மட் செய்து நாம் மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் உள்ளே உள்ள கோப்புகள் மிக முக்கிய மானதாய் இருந்தால் இலக்க நேரிடலாம் அதற்கு சரியான தீர்வு என்ன வென்றால் சார்ட் கட் வைரஸ் ரிமூவர் என்ற 507 கேபி அளவு உள்ள இந்த மென்பொருள் அதை முலுதுமாக நீக்கி பழய நிலைக்கே மீட்டுத்தருகிரது