நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

வியாழன், 28 ஜூலை, 2011

பழுதான சிடி/டிவிடியிலிருந்து கோப்பை மீட்க

நாம் சிடி அல்லது டிவிடியில் நமது கோப்புக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க அதில் சேமிப்போம், ஆனால்  அதிலும் சில சிக்கல்கள் உள்ளது, சிடி / டிவிடியில் சிராய்ப்புகள் விழுந்தாலோ அல்லது கோடுகள் விழுந்தாலோ நம்மாள் கோப்புக்களை எடுக்க இயலாது , இது போன்ற நேரங்களில்  முக்கியமான தகவல்கள் ஏதேனும் இருப்பின் பழுதடைந்த சிடியிலிருந்து தகவல்களை ஒரளவாக நல்ல நிலையில் எடுக்க முடியும், அதர்க்கு மென்பொருள்கள் இலவசமாய் கீலே உள்ள தொடுப்பில் கிடைக்கின்றது அதில் ஒன்றை பதிவிறக்கம் செய்து பயண்படுத்திபாருங்கள்