நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

ஞாயிறு, 15 மே, 2011

சிதைந்த விண்டோஸ்சை சீர் படுத்த

விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பில் சில நேரங்கள் மெனுக்கள், டாஸ்க் மேனேஸர், கன்ரோல் பேனல், செக் பாக்ஸ்கள், பட்டன்கள் ஆகியவை கிளிக் செய்ய முடியாதபடி செயல்படாத நிலையில் (disabled) மறைந்து போயிருக்கும். அவற்றை கிளிக் செய்தாலும் எந்த வேலையு்ம் நடக்காது. இவற்றையெல்லாம் தெரியச் செய்வதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட கருவிதான் விண்டோஸ் எனேபிளர்.  இதை இயக்கிவிட்டு, disabled ஆக உள்ள பட்டன்கள், செக் பாக்ஸ்கள், மெனுக்களில் கிளிக் செய்தால் அவை இயங்கும். 

இதை நிறுவத்தேவை இல்லை அப்படியே இயக்கலாம்.