நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

புதன், 3 நவம்பர், 2010

கணினியில் பதிந்த மென்பொருளை முழுதுமாக நீக்க

சில சாப்ட்வேர்களை நாம் கணிணியில் Install செய்வோம். பிறகு அது ‎தேவையில்லையென்று அதை Uninstall செய்துவிடுவோம். அவ்வாறு ‎Uninstall செய்யும்போது முறையாக அதை செய்யவேண்டும். ‎அதற்கான வழிகளை இப்போது பார்க்கலாம்.

முதலில் Start கிளிக் செய்து வரும் Programs- ல் சாப்ட்வேரை ‎தேர்ந்தேடுங்கள்.‎ அந்த ப்ரோகிராமுடன் Uninstall என்கின்ற Utility கொடுத்திருப்பார்கள். ‎அதை பயன்படுத்தி சாப்ட்வேரை நீக்கலாம்.

இரண்டாவது, Start, Settings, Control Pannel, Add/Remove Programs கிளிக் செய்து வரும் ‎விண்டோவில் வேண்டாத சாப்ட்வேரை தேர்வு செய்து Uninstall கிளிக் ‎செய்யவும்.

மூன்றாவது, Start, Run சென்று பின்பு ‎regedit.exe-ஐ Type செய்யவும்.‎ வரும் விண்டோவில் உள்ள HKEY-LOCAL-MACHINE கிளிக் செய்யவும்.‎ அதில் உள்ள Software கிளிக் செய்யவும். பின் வரும் விண்டோவில் ‎Microsoft கிளிக் செய்யுங்கள்.‎ அதில் உள்ள + Symbol- ஐ நீங்கள் கிளிக் செய்ய வரும் விண்டோவில் முறையே Curent Version மற்றும் Uninstall ‎தேர்ந்தடுங்கள்.‎ 

இதில் Uninstall கிளிக் செய்ய கணிணியில் உள்ள Software List அனைத்தும் வரும்.‎ இதில் தேவையான சாப்ட்வேரை தேர்வு செய்து Delete ‎செய்யுங்கள்.